isiklik konto

Kasutajaleping vahetusressursiga Ychanger.org

Leping teenuse ychanger.org kasutamiseks

1. Üldsätted

1.1. Lepinguga kehtestatakse elektroonilise valuutavahetuse valdkonnas veebiteenuse osutamise kord.

1.2. Veebiteenus on Interneti-ressurss nimega ychanger.org, mille funktsioonide hulka kuulub elektrooniliste ja digitaalsete rahaühikute vahetamine.

1.3. Klient – üksikisik või organisatsioon, kes teeb vahetust ychanger.orgi kaudu

1.4. Edaspidi, kui Klienti ja veebiteenust nimetatakse ühiselt, siis nimetatakse neid Poolteks.

1.5. Pooled lepivad kokku, et käesolev leping reguleerib nendevahelisi suhteid elektrooniliste valuutade vahetamisega seotud küsimustes.

1.6. Selle elektroonilise lepingu juriidiline jõud ei ole halvem kui kirjalikul dokumendil.

1.7. Käesolev leping täidab avaliku pakkumise rolli. Selle aktsepteerimine toimub siis, kui klient esitab veebiteenuse ychanger.org kaudu vahetustoimingu avalduse.

2. Lepingu ese

2.1. Veebiteenus ychanger.org osutab Lepingu peatükis nr 4 märgitud teenuseid ning Klient järgib Lepingu peatükis nr 9 sätestatud standardeid. Teenuste osutamise kord on kehtestatud võrguteenuse sisekorraeeskirjaga. Eeskirja sätted on sätestatud Lepingu peatükis nr 5.

2.2. Klient peab tasuma veebiteenuse teenuste eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele.

3. Poolte vastastikused kohustused

3.1. Võrguteenus ychanger.org peab:

3.1.1. Vahetage Qiwi, Perfect Money, Payeer, Advanced Cash, Yandex.Money maksesüsteemide ja mitmete teiste EPS-i (elektrooniliste maksesüsteemide) omandiühikuid lepingus sätestatud standardite alusel.

3.1.2. Pakkuda kliendile tehingu ajal informatsioonilist ja tehnilist tuge, kasutades ychanger.org veebiressursi võimalusi.

3.1.3. Garanteerige sooritatud tehinguid puudutava teabe kaitse, sealhulgas Kliendi isikuandmed, rahaülekannete aeg, nende suurus. See teave on tehingu teinud Kliendile kättesaadav. Kui toiming viidi läbi konfidentsiaalse maksesüsteemi kaudu, kuulub selle kohta käiv teave konfidentsiaalse kategooriasse ja seda ei avalikustata.

3.1.4. Ärge lubage lõpetatud tehingute kohta teabe edastamist kolmandatele isikutele. Selle reegli alla ei kuulu järgmised juhtumid:

3.1.4.1. Kui kohus, kelle pädevus laieneb Interneti-teenuse asukohale, on teinud asjakohase jõustunud otsuse;

3.1.4.2. Veebiteenuse asukohas tegutseva õiguskaitse- või maksuameti ametliku taotluse saamisel;

3.1.4.3. Maksesüsteemide administratsiooni kaebuse korral - võrguteenuse partnerid.

3.1.5. Tehke tehinguid arvestades Kliendi personaalset allahindlust.

3.1.6. Kandke Kliendile või kolmandale isikule raha üle hiljemalt 24 tunni jooksul pärast pretensiooni esitamist kehtiva Lepingu punktides 3.2.5, 5.4, 5.5 või 5.6 nimetatud standardite mittetäitmisega seotud rikkumiste kohta.

3.2. Kliendi kohustused:

3.2.1. Makse sooritamiseks esitage õiged üksikasjad ja isikuandmed.

3.2.2. Võrguteenusest sõnumite vastuvõtmiseks määrake praegune e-kiri ja telegramm.

3.2.3. Võimalus luua võrguga ühendust spetsiaalsete seadmete abil. Tagada turvaline ühendus võrguteenusega usaldusväärsete viirusetõrjeprogrammide abil.

3.2.4. Järgige Lepingu tingimusi.

3.2.5. Teavitage ychanger.org Online Service"i võrgutoe töötajaid olukordadest, kus rahaülekannet ei tehtud täielikult või osaliselt, samuti punktides 5.4.-5.6 nimetatud juhtudest. kehtiv leping. Teade tuleb saata hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tehingu toimumist. Vastasel juhul on vastavalt taotlusele üle kantud kliendi rahalised vahendid ychanger.org käsutusse.

3.2.6. Täitma vahetuse läbiviimise korda reguleerivate määruste nõudeid.

3.2.7. Hoiduge süsteemide kasutamisest liikluse sobimatuks suurendamiseks.

3.2.8. Kliendil on teenusetariifide erinevuse tõttu keelatud vahetusteenuse kasutamiseks lõpliku kasumi allikana luua mitut rakendust.

3.3. ychanger.org soojusvahetil on õigus:

3.3.1. Peatage ajutiselt tegevused täienduse ajaks või eemaldage vahetusressursi töös ilmnevad talitlushäired.

3.3.2. Peatage rahaülekande tegemise protsess kuni asjaolude selgumiseni, kui pettuse toimepanemise kohta on esitatud kaebus või pädevate asutuste ametlik palve.

3.3.3. Moodustage allahindluste süsteem.

3.3.4. Määrake vahendustasu suurus konkreetses suunas vahetamise eest.

3.3.5. Keelduda Kliendile teenuse osutamisest ilma selgitusteta.

3.3.6. Kui tehing ei läinud tõrke tõttu läbi, on vahetusteenusel õigus nõuda Kliendilt lisateavet (näiteks elektroonilise rahakoti ekraanipilti) posti või Telegrami teel.

3.3.7. Lõpetada vestlus Kliendiga, kes käitub teenindustöötajatega valesti, esitab kõrvalisi küsimusi või keeldub vajalikku teavet andmast.

3.3.8. Blokeerida rahaülekanne punktides 5.4.-5.6 märgitud asjaolude ilmnemisel. Lepingud või määrused.

3.3.9. Vajadusel blokeerida toiming ja külmutada kasutaja kontol olevad rahalised vahendid kuni isiku tuvastamiseni ja Kliendi poolt süsteemi salvestatud andmete õigsuse tuvastamiseni.

3.4. Ebaseadusliku rikastumise korral kolmanda osapoole vahetusteenuses ja selle asjaolu avastamisel on vahetusteenusel õigus taotluse menetlemist edasi lükata kuni põhjuste selgitamiseni ja muu vahetusteenusega tekkinud kahjude hüvitamiseni.

3.5. Vahetusteenusel on õigus suunamisprogrammi tingimusi muuta.

3.6. Vahetusteenusel on täielik õigus ühepoolselt tühistada varem antud soodustus. Põhjust selgitamata.

3.7. Vahetusteenust on keelatud kasutada vahekohtu kaudu teenimise eesmärgil, nende toimingute tuvastamisel tühistab teenus teie taotluse ja raha tagastamise vahendustasu peetakse kliendilt kinni.

3.8. Tulenevalt krüptorahavõrkude spetsiifikast tunnistab ja nõustub Kasutaja, et Krüptovaluutade deponeerimine ja vastuvõtmine võib võtta aega ühest (1) tunnist kuni seitsmekümne kahe (72) tunnini, arvestamata ettenägematute või vältimatute võrguprobleemide juhtumeid.

3.8.1 Vahetusteenusel on õigus krüptovaluuta vahetuskursi järsu languse ajal teie taotlus ümber arvutada, kui teie ja/või teenus, millelt raha välja tegite, näitasid / märkisid, et vahendustasu ei piisa kiireks kinnitamiseks , mille tulemusena sai krüptoraha enam kui tunni pärast kinnitust.

3.9. Vahetusteenus ei anna kasutaja tehtud vahetuste ajalugu.

3.10. Juhistes azn/uzsile, Valgevene rubladele ja tengedele saadab vahetusteenus rublades. Sellega seoses erineb teie kontole azn / uzs, Valgevene rubla või tenge krediteeritav summa saidil deklareeritud summast. Selle põhjuseks on asjaolu, et konverteerimise rubladelt azn / uzs, Valgevene rubla või tenge teostab teie pank ja konverteerimiskurss sõltub ainult pangast, kuhu rublad saadeti. Lisaks võtavad pangad konverteerimise eest vahendustasu, millega tuleb samuti arvestada. Vahetusteenus hoiatab teid selle eest rakenduse loomise etapis, misjärel vajutate nuppu "Nõustun", kinnitades sellega, et nõustute, et saate taotluse loomisel määratust väiksema summa.

3.11. Juhtudel, kui pärast kliendi avalduse menetlemist taotles PS, pank või vahetus- või muu maksevahend, millele klient saatis, vahetusteenuselt raha tagasi, on vahetusteenusel õigus järgmisel nõudmisel raha kinni pidada. raha tagasimakse summas kliendilt. Sellises olukorras teostab kõik maksesüsteemiga seotud toimingud klient.

3.12. Vahetusteenusel on õigus nõuda Kliendilt lisateavet (näiteks ekraanipilti elektroonilisest rahakotist või tehingute ajaloost vms) posti või Telegrami teel, kui ta peab seda vajalikuks, põhjust selgitamata.

3.13. Juhul, kui klient läbib ühe kaardi verifitseerimise, kuid teeb makse teiselt kaardilt (mis ei olnud kontrollitud või läbitud, kuid ei vastanud saidi nõuetele), külmutatakse taotlus seni, kuni klient kaardi läbib. kontrollimine, mis vastab saidi nõuetele. Lisaks võib saidi administratsioon nõuda laiendatud KYC-protseduuri (kaardiomaniku selfie isikut tõendava dokumendi ja kaardiga käes).

3.14. Vahetussaidil on õigus rakendus peatada ja blokeerida, kui olete märkinud kõrge riskiga bitcoin-rahakoti, samuti keelatud saitide rahakoti.

3.15. Vahetusteenusel on õigus raha tagastada saidi töös esineva tehnilise rikke korral, sealhulgas kursside ebaõige arvutamise korral. Vahetusteenus ei kompenseeri kasutajale vahetuskursi dünaamikast tulenevaid võimalikke kahjusid ja tagastab ainult selle summa, mille kasutaja vahetusteenusele saatis.

4. Teenuste loetelu

4.1. Veebiteenus ychanger.org vahetab pangastruktuuride teenuseid kasutades Qiwi, Payeer, Bitcoin, Perfect Money, Yandex.Money süsteemide ja muud tüüpi EPS-i omandiühikute elektroonilisi valuutasid. Partnerite loendi leiate veebivahetusteenuse ychanger.org teabeallikast.

4.2. Veebiteenus ei kontrolli vahetustehingute tegemiseks kasutatud raha päritolu legitiimsust.

5. Vahetustehingute eeskirjad

5.1. ychanger.org töötajad teostavad ülekandeid ainult Kliendilt raha laekumisel makse tegemiseks. Kui kliendid saadavad raha krüptovaluutas, töödeldakse taotlust alles pärast krüptovaluuta kinnitamist teenuse rahakotis.

5.2. Vahetus loetakse lõppenuks pärast raha ülekandmist Kliendi poolt esitatud andmetele.

5.3. Kliendil ei ole õigust algatatud ülekannet tühistada ega tagastada juba saadetud raha.

5.4. Kui Klient on sooritanud makse, mille suurus ei ühti avalduses märgitud summaga, on Veebiteenuse administratsioonil õigus tehing peatada või tehing laekunud raha ümberarvutamise teel välja maksta. Peatuse korral jätkatakse tegevust peale Kliendi sooviavaldust Lepingu punkti 3.2.5 alusel. Sel juhul kannab Veebiteenus üle tegelikult laekunud raha tehingu alguses määratud kursiga. Vahetusteenusel on ka õigus taotluses summat redigeerida ja kehtiva kursi järgi ümber arvutada.

5.5. Kui on määratud valed atribuudid, lõpetab ychanger.org tehingu. Kui andmeid ei ole võimalik muuta, tagastatakse raha Kliendile pärast tema nõudmist punkti 3.2.5 alusel.

5.6. Kui arve tasumine toimus väliskontolt või makse märkusi muudeti, blokeerib Vahendaja tehingu. Tagastamine toimub Kliendi nõudmise fakti alusel punkti 3.2.5 alusel.

5.7. Kui Online-teenuses toimub Bitcoini krüptovaluuta vahetus, siis tehingu edastamine kasutajale Bitcoini võrgus sõltub Bitcoini võrgu enda töökoormusest. Tehingu läbimine Bitcoini võrgus võib kesta 15 minutist mitme päevani. ychanger.org ei vastuta Bitcoini võrgus tehtavate tehingute kiiruse eest ega saa neid kuidagi mõjutada.

5.8. Kliendil tuleb taotluse eest tasuda 15 minuti jooksul, et vältida taotluse ümberarvestamist praeguses kursis või selle eemaldamist. Rahaliste vahendite laekumisel Kliendilt Tingimustes sätestatud ajast hiljem, jätab vahetusteenus endale õiguse taotlus ümber arvutada kehtiva kursi alusel.

5.9.Kliendil on keelatud kanda raha vahetusteenuse rahakotti peale avalduse tasumiseks ettenähtud aja möödumist. Pärast makse sooritamise aja möödumist on vaja luua uus taotlus, milles esitatakse selle taotluse eest tasumiseks uued andmed ja aeg.

5.10. Keelatud on kasutada masspostitussõnumeid oma sidusettevõtte lingi ja reklaammaterjalide reklaamimiseks püramiididel, hype"idel, kastides, surfidel ja seda tüüpi saitidel, samuti on keelatud luua kontot enda nimel partneri samalt IP-aadressil ja suunamine. Sidusprogrammi tingimuste rikkumise või nende faktide avastamisel võib saidi administratsioon tühistada partneri boonused või külmutada tema konto.

5.11. Vahetusteenus ei vastuta viivituste eest meie andmetele ülekandmisel.

5.12. Piiriüleste maksete krediteerimise tähtajad, s.o. makseid teistesse riikidesse (mitte Venemaale) reguleerivad pangad ja vahetusteenus ei vastuta seda tüüpi ülekande hilinemise eest.

5.13. Olukorras, kus klient on tasunud talle varem taotluses esitatud andmete eest, mille aeg on möödunud, jätab vahetusteenus endale õiguse keelduda avalduse menetlemisest ja raha tagastada. Need piirangud on seotud vahetusteenuse siseeeskirjadega. RANGELT on keelatud raha kanda rahakotti, mis oli teile taotluses märgitud ja mille aeg on möödas.

5.14. Mõned valuutatehingud meie veebisaidi pangajuhistes tehakse rublades Vene Föderatsiooni keskpanga kursi alusel - see tähendab, et rublad saadetakse teile ja konverteeritakse juba teie kaardil teie panga kursi alusel. Meie teenus ei vastuta teie panga vahetuskursi eest, kuna see ei mõjuta seda mingil moel.
Näide: kättesaamise taotluses oli märgitud summa 1 dollar, taotluse koostamise ajal oli Vene Föderatsiooni Keskpanga vahetuskurss 1 dollar = 65,5 rubla. Järelikult kantakse teie kontole 65,5 rubla ja teie pank konverteerib selle oma kursiga.

5.15. Vahetusteenus ei järgi vaidluste lahendamise käigus klientide antud linke ning vahetusteenus ei võta klientidelt vastu ühegi laiendiga faile, välja arvatud JPEG, BMP, PNG failid.

5.16. Välisvaluutas maksete saatmine kaardikontole toimub hetkega, kuid ülekanne võib kesta kuni viis tööpäeva.

5.17 Igal juhul peetakse tagasimakse tegemisel kinni vahendustasu 5%, välja arvatud punkt 10.9.

6. Poolte tagatised ja vastutus

6.1. Veebiteenus ychanger.org ei vastuta ressursi ebaõige kasutamise tagajärgede ja Kliendi poolt avalduse tegemisel tehtud vigade eest. Toiming ei kuulu tühistamisele ja raha tagastatakse ka juhul, kui Klient on märkinud ebaõiged makseandmed.

6.2. Veebiteenus ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad Kliendi suutmatusest kasutada seadet tervikuna või selle komponente.

6.3. ychanger.org ei vastuta makseviivituste eest, mis on tingitud finantsasutuste või elektrooniliste maksesüsteemide, sealhulgas börside, pankade ja muude maksete koondajate tegevusest.

6.4. Vahendaja ei vastuta kahjude või tulude laekumata jätmise eest, kui need on tekkinud Kliendi tariifide või tehingute tasuvuse kohta esitatud ekslike väidete tulemusena.

6.5. Teenus ychanger.org ei vastuta rahaliste kahjude eest, mis tulenevad ülekande hilinemisest.

6.6. Klient kinnitab, et tal on õiguslik alus tehingu sooritamiseks kasutatud raha käsutamiseks.

6.7. Klient nõustub hüvitama kolmandatele isikutele kahju, kui selle tekkimise põhjuseks oli ressursi toimimine.

6.8. Teenus ychanger.org ei vastuta teie kontode / kaartide blokeerimise eest meie veebisaidil näidatud üksikasjadega suhtlemisel ega hüvita kontode / kaartide blokeerimisega seotud kahjusid.

6.9. Klient kinnitab, et on Veebiteenuse teenuste kasutamise ajal saanud täisealiseks vastavalt Kliendi elukohariigi õigusaktidele.

7. Lepingu tingimuste muudatused

7.1. Veebiteenuse administratsioonil on õigus seda lepingut ja ka saidil olevat teavet igal ajal muuta. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist ychanger.org ametlikul veebisaidil. Administratsioon võib Lepingut muuta ilma Kasutajat ette teatamata.

8. Vääramatu jõud

8.1. Pooled ei vastuta Lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest, kui selle põhjuseks olid vääramatu jõu asjaolud. Nende hulka kuuluvad sõda, loodusõnnetused, tulekahju, mäss, võimude otsus, terrorirünnak, rahutused. Lisaks hõlmavad need tõrkeid elektrivõrgu töös, juurdepääsu puudumist globaalsele võrgule või muudele süsteemidele. Vääramatu jõu alla kuuluvad ka olukorrad, kus taotlust ei saa töödelda (või töödeldi, kuid raha ei krediteeritud) kolmanda osapoole teenuse (börsi, maksesüsteemi, panga) ebaõige toimimise tõttu, kuna vahetusteenus ei saa mõjutada nende tööd. .

9. Vahetuse tingimused

9.1. Administratsioon keelab selle võrguteenuse kasutamise pettusteks või muudeks ebaseaduslikeks tehinguteks. Kahtlase päritoluga rahaga vahetuskatse eest vastutab Klient vastavalt selle riigi seadustele, mille jurisdiktsioonis tehing tehti.

9.2. Vahetusressurss ychanger.org võib edastada teavet maksete kohta, mille ebaseaduslikkus on tuvastatud, õiguskaitseorganitele, maksesüsteemi administratsioonile, aga ka ohvri soovil.

9.3. Vahetus toimub ainult juhul, kui Klient võtab oma virtuaalsest rahakotist raha välja. Samal ajal vastutab ta isiklikult nende saamise allikate seaduslikkuse eest.

9.4. Pangaülekanne tehakse kliendi poolt valitud maksesüsteemi internetipanga teenuse kaudu. Kui tehing hõlmab makse sooritamist Sberbanki kaardile, on tasu 1% ülekande summast. Kui rakendus on loodud pangaoperaatori abiga või sularahaautomaati kasutades, tuleb raha tagastada hiljemalt ühe päeva jooksul pärast nende laekumist. Kliendile raha tagastamine toimub vastavalt punktidele 3.2.5., 5.4.-5.6. praegune leping.

9.5. Veebiteenus ei vastuta kolmandate isikute poolt Kliendile tehtud ülekannete eest.

9.6 Vahetusteenus ei vastuta, kui klient ei määranud krüptovaluutadele märgendit või makse ID-d, märgukirja, sõnumit, mis nõuavad krediteerimisel identifikaatorit. Me ei paku ekraanipilte / fotosid, videoid krüptovaluuta andmerahakottide kohta. Kui raha ei laeku seetõttu, et silt/makse ID/memo/sõnum oli täpsustamata, lasub kogu vastutus kliendil.

10. Kinnitusprotseduur Ychangeri võrguteenuses

10.1. Ychanger Online Service"i kasutamise eelduseks on Kliendi valmisolek nõudmisel läbida kontrolliprotseduur.

10.2. Ychangeri võrguteenus võib paluda kasutajal KYC-protseduuri lõpule viia, ilma põhjuseid esitamata.

10.3. KYC (Know Your Customer) protseduur on identifitseerimistoimingute kogum rahapesu (rahapesu tõkestamise ehk AML) süsteemis.

10.4. Identiteedikontrolli käigus võib Interneti-teenus nõuda oma äranägemisel mis tahes andmeid, mis tahes vormingus ja mahus, mida veebiteenus peab vajalikuks Kliendi täielikuks tuvastamiseks.

10.5. Veebiteenus kogub, kasutab ja edastab teavet Kliendi kohta vastavalt privaatsuspoliitikale.

10.6 Klient nõustub võrguteenusega viima läbi vajalikud uurimised otse või kolmandate isikute kaudu isikusamasuse kontrollimiseks või klientide ja/või võrguteenuse kaitsmiseks finantskuritegude, nagu pettus, eest. Sellisteks kolmandateks osapoolteks võivad olla KYC teenused ja/või muud süsteemid, Klient ei piira võrguteenust nende valikul.

10.7. Kontrollimise läbimisega nõustub Klient võrguteenusega viima läbi Kliendi suhtes kõiki kontrolle, mida veebiteenus vajalikuks peab. Veebiteenus võib nende kontrollide tegemiseks oma äranägemisel kaasata kolmanda osapoole.

10.8. Ychangeri veebiteenus viib läbi kõigi vahetusprotsessiga seotud veebirahakoti aadresside AML-kontrolli.

10.9. Veebiteenusel on õigus nõuda Kliendi kontrollimist, kui vahetustaotluses märgitud Kliendi rahakoti aadress on seotud järgmiste Interneti-definitsioonidega:

- Darkneti turg;

- Darkneti teenus;

- Ebaseaduslik teenus;

- segamisteenus;

- lunaraha;

- varastatud mündid;

- Pettus;

- Hasartmängud;

- Sanktsioonid.

 

10.10. Kui ülaltoodud Interneti-definitsioonidega ühendus luuakse, tagastatakse / saadetakse raha pärast kliendipoolset kontrollimisprotseduuri Kasutaja andmetele, kuid miinus 10% vahendustasu.

10.11. Ychanger Online Service"i turvateenistusel on õigus keelduda taotluse menetlemisest ja külmutada rahalised vahendid (sealhulgas pöördumatult) KYC protseduurist keeldumise korral ja juhtudel, kui kasutaja keeldub nõutud vajalikku teavet andmast.

10.12. Vajalikud tingimused ja nõuded KYC protseduuri läbimiseks rahaliste vahendite külmutamise tühistamiseks edastatakse kasutajale e-posti teel seda kontrollimist nõudva olukorra ilmnemisel.