Личен кабинет

Потребителско споразумение с ресурса за обмен Ychanger.org

Споразумение за използване на услугата ychanger.org

1. Общи положения

1.1. Споразумението установява реда за предоставяне на услуги от онлайн услугата в областта на обмяната на електронни валути.

1.2. Онлайн услуга се отнася до интернет ресурс, наречен ychanger.org, чиито функции включват обмен на електронна и цифрова валута.

1.3. Клиент - физическо лице или организация, извършваща обмен чрез ychanger.org

1.4. По-нататък, ако Клиентът и онлайн услугата се наричат заедно, тогава те се наричат Страни.

1.5. Страните се съгласяват, че това Споразумение урежда отношенията между тях по въпроси, свързани с обмена на електронни валути.

1.6. Правната сила на това електронно споразумение не е по-малка от писмен документ.

1.7. Това споразумение играе ролята на публична оферта. Приемането му става чрез подаване от Клиента на заявление за обменна операция чрез онлайн услугата ychanger.org

2. Предмет на Споразумението

2.1. Онлайн услугата ychanger.org предоставя услугите, посочени в глава 4 от Договора, като Клиентът спазва стандартите, посочени в глава 9 от Договора. Редът за предоставяне на услуги е установен от вътрешните правила на онлайн услугата. Разпоредбите на Регламента са установени в Глава 5 от Споразумението.

2.2. Клиентът трябва да заплаща услугите на онлайн услугата в съответствие с условията, предвидени в Споразумението.

3. Взаимни задължения на страните

3.1. Онлайн услугата ychanger.org се задължава да:

3.1.1. Обменяйте електронни пари на платежни системи Qiwi, Perfect Money, Payeer, Advanced Cash, Yandex.Money и дялове на редица други EPS (системи за електронно плащане) въз основа на стандартите, предвидени в Споразумението.

3.1.2. Осигурете на Клиента информационна и техническа поддръжка по време на транзакцията, като използвате възможностите на онлайн ресурса ychanger.org.

3.1.3. Гарантиране на защитата на информацията относно извършени транзакции, включително личните данни на Клиента, времето на извършване на парични преводи и техния размер. Тази информация е на разположение на Клиента, извършил транзакцията. Ако операцията е извършена чрез поверителна платежна система, тогава информацията за нея попада в категорията поверителна и не подлежи на разкриване.

3.1.4. Предотвратете предаването на информация за извършени транзакции на трети страни. Следните случаи не попадат в обхвата на това правило:

3.1.4.1. Ако съдът, чиято юрисдикция се простира до местонахождението на Онлайн услугата, е взел съответното решение, което е влязло в законна сила;

3.1.4.2. При получаване на официално искане от правоприлагащи или данъчни структури, които действат на мястото на Онлайн услугата;

3.1.4.3. Ако има обжалване от администрацията на платежните системи - партньори на Онлайн услугата.

3.1.5. Извършвайте операции, като се вземе предвид личната отстъпка на Клиента.

3.1.6. Превеждане на пари на Клиента или на трето лице не по-късно от 24 часа след подаване на иск за нарушения, свързани с неспазване на стандартите, посочени в точки 3.2.5, 5.4, 5.5 или 5.6 от настоящия Договор.

3.2. Задължения на клиента:

3.2.1. Предоставете точни данни и лична информация, за да завършите плащането.

3.2.2. Посочете текущия имейл и Telegram, за да получавате съобщения от Онлайн услугата.

3.2.3. Да можете да се свържете с мрежата с помощта на специализирано оборудване. Осигурете сигурна връзка с онлайн услугата, като използвате надежден антивирусен софтуер.

3.2.4. Спазвайте разпоредбите на Споразумението.

3.2.5. Уведомете онлайн екипа за поддръжка на онлайн услугата ychanger.org за ситуации, когато паричният превод не е извършен изцяло или частично, както и за случаите, посочени в точки 5.4. — 5.6. от настоящото споразумение. Уведомлението трябва да бъде изпратено не по-късно от един месец след транзакцията. В противен случай средствата на клиента, преведени по заявка, ще отидат в ychanger.org.

3.2.6. Спазвайте изискванията на нормативните актове, уреждащи реда за извършване на замяна.

3.2.7. Въздържайте се от използване на системи за неправилно увеличаване на трафика.

3.2.8. На клиента е забранено да създава множество поръчки, за да използва обменната услуга като източник на крайна печалба поради разликата в цените на услугата.

3.3. Обменникът ychanger.org има право да:

3.3.1. Временно преустановете дейностите по време на модернизацията или за отстраняване на неизправности, възникнали в работата на борсовия ресурс.

3.3.2. Спрете процеса на извършване на паричен превод до изясняване на обстоятелствата, ако е подадена жалба за извършване на измама или има официално искане от компетентните органи.

3.3.3. Формирайте система от отстъпки.

3.3.4. Определете размера на комисионната за извършване на обмен в конкретна посока.

3.3.5. Отказва услугата на Клиента без да посочва причини.

3.3.6. Ако транзакцията не е преминала в резултат на грешка, тогава услугата за обмен има право да поиска допълнителна информация от Клиента (например екранна снимка на електронен портфейл) по пощата или Telegram.

3.3.7. Прекратете разговора с Клиента, който се държи некоректно с обслужващия персонал, задава ненужни въпроси или отказва да предостави необходимата информация.

3.3.8. Блокиране на паричен превод при настъпване на обстоятелствата, посочени в точки 5.4 — 5.6. Споразумение или Регламент.

3.3.9. Ако е необходимо, блокирайте операцията и замразете средства по сметката на потребителя, докато лицето не бъде идентифицирано и се установи истинността на данните, записани в системата от Клиента.

3.4. В случай на незаконно обогатяване на обменна услуга на трета страна и откриване на този факт, услугата за обмен има право да отложи обработката на заявлението до изясняване на причините и обезщетение за загуби, понесени от другата обменна услуга. 

3.5. Обменната услуга има право да променя условията за програмата за препоръчани препоръки.

3.6. Обменната услуга има пълното право, еднопосочно, да анулира предоставената по-рано отстъпка. Без да се обяснява причината.

3.7. Забранено е използването на услугата за обмен, за да печелите пари чрез арбитраж, ако тези действия бъдат открити, услугата ще анулира вашето заявление и комисионната за възстановяването ще бъде удържана от клиента.

3.8. Във връзка със спецификата на криптовалютните мрежи Потребителят потвърждава и се съгласява, че правенето и получаването на криптовалута може да отнеме от един (1) час до седемдесет и два (72) часа, с изключение на случаите на непредвидени или неизбежни проблеми в мрежата.  

3.8.1 Услугата за обмен има право да преизчисли вашата кандидатура в момент на рязък спад в курса на криптовалута, в случаите, когато вие и/или услугата, от която сте направили тегленето, сте посочили/ посочили комисионна, която е била недостатъчна за бързо потвърждение, в резултат на което криптовалутата получи потвърждение след повече от час. 

3.9. Услугата за обмен не предоставя история на обмените, направени от потребителя.

3.10. В направления към azn/uzs, беларуски рубли и тенге, обменната услуга изпраща в рубли. В тази връзка сумата, която ще бъде кредитирана във вашата сметка в azn / uzs, беларуски рубли или тенге, ще се различава от сумата, декларирана на сайта. Това се дължи на факта, че преобразуването от рубли в azn / uzs, белоруски рубли или тенге се извършва от вашата банка и обменният курс зависи само от банката, на която са изпратени рублите. Освен това банките начисляват комисиона за конвертирането, която също трябва да се вземе предвид. Услугата за обмен ви предупреждава за това на етапа на създаване на заявление, след което натиснете бутона „Съгласен съм“, като по този начин потвърждавате, че сте съгласни, че ще получите сума, по-малка от посочената при създаване на заявление.

3.11. В случаите, когато след обработка на заявлението на клиента, PS, банката или борсовия или друг платежен инструмент, към който клиентът е изпращал, са поискали възстановяване на сумата от обменната услуга, при следващо искане, обменната услуга има право да удържа средства от клиента в размер на възстановената сума. В тази ситуация клиентът поема всички процедури с платежната система.

3.12. Обменната услуга има право да поиска допълнителна информация от Клиента (например екранна снимка на електронен портфейл или история на транзакциите и т.н.) по пощата или Telegram, ако сметне за необходимо, без да обяснява причините.

3.13. В случай, че клиент премине проверката на една карта, но извърши плащане от друга карта (която не е минал или през която не е минал, но не отговаря на изискванията на сайта), приложението ще бъде замразено, докато клиентът премине картата проверка, която отговаря на изискванията на сайта. Освен това администрацията на сайта може да изиска разширена KYC процедура (селфи на картодържателя с документ за самоличност и карта в ръцете му).

3.14. Сайтът за обмен има право да спре и блокира приложението, ако сте посочили високорисков биткойн портфейл , както и портмоне със забранени сайтове.  

4. Списък на услугите

4.1. Онлайн услугата ychanger.org извършва обмен на електронни валути Qiwi, Payeer, Bitcoin, Perfect Money, Yandex.Money и други видове дялове на EPS, като използва услугите на банкови структури. Списъкът с партньори може да бъде намерен в информационния ресурс на услугата за онлайн обмен ychanger.org.

4.2. Онлайн услугата не проверява законността на произхода на парите, използвани за извършване на обменни транзакции.

5. Регулиране на борсовите операции

5.1. Служителите на ychanger.org извършват преводи само при получаване на пари от Клиента за извършване на плащане. Ако клиентите изпращат средства в криптовалута, приложението ще бъде обработено само след като криптовалутата бъде потвърдена в портфейла на услугата.

5.2. Обмяната се счита за извършена след превеждане на парите на посочените от Клиента данни.

5.3. Клиентът няма право да анулира инициирания превод и не може да върне вече изпратените пари.

5.4. Ако Клиентът е извършил плащане, чиято сума не съответства на сумата, посочена в заявлението, администрацията на Онлайн услугата има право да спре транзакцията или да изплати транзакцията, като я преизчисли, като вземе предвид получените средства. В случай на спиране, операцията ще бъде възобновена след заявка от страна на Клиента на основание клауза 3.2.5 от Договора. В този случай Онлайн услугата ще прехвърли действително получените средства по курса, определен в началото на транзакцията. Обменната услуга също има право да редактира сумата в приложението и да я преизчисли по текущия курс.

5.5. Ако са зададени неправилни атрибути, ychanger.org прекратява транзакцията. При невъзможност за промяна на данните, парите се връщат на Клиента след негово искане на основание клауза 3.2.5.

5.6. Ако плащането на фактурата е извършено от външна сметка или бележките към плащането са променени, Обменникът блокира транзакцията. Възстановяването на средства се извършва по искане на Клиента на базата на клауза 3.2.5.

5.7. Ако обменът на криптовалута биткойн се извършва в онлайн услугата, тогава преминаването на транзакцията към потребителя в мрежата биткойн зависи от натоварването на самата мрежа биткойн. Преминаването на транзакция в биткойн мрежата може да отнеме от 15 минути до няколко дни. ychanger.org не носи отговорност за скоростта на транзакциите в биткойн мрежата и не може да им влияе по никакъв начин.

5.8. Клиентът трябва да заплати заявлението в рамките на 15 минути, за да избегне преизчисляване на заявлението по текущия курс или премахването му. Когато средствата бъдат получени от Клиента по-късно от времето, определено от Правилата, обменната услуга си запазва правото да преизчисли заявлението по текущия курс.

5.9 На клиента е забранено да прехвърля средства в портфейла на обменната услуга след изтичане на времето, предвидено за плащане на заявката. След изтичане на времето за извършване на плащане е необходимо да се създаде ново приложение, в което да бъдат предоставени нови данни и време за извършване на плащане за това приложение.

5.10. Забранено е използването на масови съобщения за популяризиране на вашата партньорска връзка и рекламни материали в пирамиди, хайпове, кутии, сърфове и сайтове от този тип, както и създаване на акаунт от свое име, от същия ip адрес на партньора и реферал. В случай на нарушение на условията на Партньорската програма, откриването на тези факти, Администрацията на сайта може да анулира бонусите на партньора или да замрази акаунта му.

5.11. Обменната служба не носи отговорност за забавяне на превода към нашите данни.

5.12. Срокове за кредитиране на трансгранични плащания, т.е. плащанията към други държави (не Русия) се регулират от банките и обменната услуга не носи отговорност за забавяне на този вид превод.

5.13. В случай, че клиентът е извършил плащане за данните, които са му били предоставени по-рано в заявлението, времето за което е изтекло, обменната услуга си запазва правото да откаже да обработи заявлението и да върне средствата. Тези ограничения са свързани с вътрешните правила на обменната служба. СТРОГО е забранено прехвърлянето на средства към портфейла, предоставен ви в приложението, чийто срок е изтекъл.

5.14. Някои валутни транзакции в банковите указания на нашия уебсайт се извършват в рубли по курса на Централната банка на Руската федерация - това означава, че рублите ще бъдат изпратени до вас и вече ще бъдат конвертирани на вашата карта по курса на вашата банка. Нашата служба не носи отговорност за обменния курс на вашата банка, тъй като той не го засяга по никакъв начин.
Пример: В заявката за получаване е посочена сумата от 1 долар, към момента на създаване на заявката обменният курс на Централната банка на Руската федерация е 1 долар = 65,5 рубли. Следователно 65,5 рубли ще бъдат кредитирани по вашата сметка и ще бъдат конвертирани от вашата банка по собствен курс.

5.15. В процеса на разрешаване на спорове услугата за обмен не следва връзките, предоставени от клиентите, и услугата за обмен не приема файлове с каквото и да е разширение от клиенти, с изключение на JPEG, BMP, PNG файлове.

5.16. Изпращането на плащания в чуждестранна валута по картовата сметка се извършва незабавно, но преводът може да отнеме до пет работни дни.

5.17 Във всеки случай, когато се извърши възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на клауза 10.9.

6. Гаранции и отговорност на Страните

6.1. Онлайн услугата ychanger.org не носи отговорност за последиците от неправилна работа на ресурса и за грешки, допуснати от Клиента при подаване на приложение. Операцията не може да бъде отменена и парите не могат да бъдат върнати, дори ако Клиентът е посочил неверни данни за плащане.

6.2. Онлайн услугата не носи отговорност за щети, причинени от невъзможност за експлоатация на оборудването от Клиента като цяло или неговите компоненти.

6.3. ychanger.org не носи отговорност за забавяне на плащания поради действия на финансови институции или системи за електронни плащания, включително борси, банки и други агрегатори на плащания.

6.4. Обменникът не носи отговорност за загуби или неполучаване на приходи, ако те са възникнали в резултат на погрешно представяне от страна на Клиента относно тарифите или рентабилността на транзакциите.

6.5. Услугата ychanger.org не носи отговорност за финансови загуби, възникнали поради забавяне на превода.

6.6. Клиентът потвърждава, че има правно основание за разпореждане с парите, използвани за извършване на сделката.

6.7. Клиентът се съгласява с обезщетение за вреди на трети лица, ако причината за възникването им е експлоатацията на ресурса.

6.8. Услугата ychanger.org не носи отговорност за блокиране на вашите акаунти/карти при взаимодействие с данните, посочени на нашия уебсайт и не компенсира загуби, свързани с блокиране на акаунти/карти. 

6.9. Клиентът потвърждава, че към момента на използване на услугите на Онлайн услугата е навършил пълнолетие, в съответствие със законодателството на държавата на пребиваване на Клиента.

7. Промени в условията на Споразумението

7.1. Администрацията на Онлайн услугата има право да редактира това Споразумение, както и всяка информация на сайта по всяко време. Промените влизат в сила след публикуването им на официалния уебсайт ychanger.org. Споразумението може да бъде променено от Администрацията без предизвестие на Потребителя. 

8. Непреодолима сила

8.1. Страните не носят отговорност за неизпълнение или неправилно изпълнение на условията на Споразумението, ако причината за това са форсмажорни обстоятелства. Те включват война, природни бедствия, пожар, бунт, решение на властите, терористична атака, бунтове. Освен това те включват повреда в работата на електрическата мрежа, липса на достъп до глобалната мрежа или до други системи. Също така форсмажорните обстоятелства включват ситуации, при които заявлението не може да бъде обработено (или е било обработено, но средствата не са кредитирани) поради неправилна работа на услуга на трета страна (обмяна, платежна система, банка), тъй като услугата за обмен не може да повлияе тяхната работа.

9. Условия за обмен

9.1. Администрацията забранява използването на тази онлайн услуга за измамни или други незаконни транзакции. За опит за замяна с пари със съмнителен произход, Клиентът носи отговорност в съответствие със законите на държавата, в чиято юрисдикция е извършена транзакцията.

9.2. Обменният ресурс ychanger.org може да прехвърля информация за плащания, чиято незаконосъобразност е установена, на правоприлагащите органи, администрацията на платежната система, както и на жертвата по негово искане.

9.3. Обмяната се извършва само при факта, че Клиентът тегли пари от принадлежащия му виртуален портфейл. В същото време той носи лична отговорност за законосъобразността на източниците на тяхното получаване.

9.4. Банковият превод се извършва чрез услугата Интернет банкиране на избраната от клиента платежна система. Ако транзакцията включва плащане към карта на Sberbank, комисионната ще бъде 1% от сумата на превода. Ако приложението е създадено с помощта на банков оператор или с помощта на банкомат, парите трябва да бъдат върнати не по-късно от 24 часа след получаването им. Възстановяването на суми на клиента се извършва в съответствие с т. 3.2.5., 5.4.-5.6. настоящото споразумение.

9.5. Онлайн услугата не носи отговорност за преводи, извършени за Клиента от трети страни.

9.6 Обменната услуга не носи отговорност, ако клиентът не е посочил етикет или идентификатор на плащане, бележка, съобщение за криптовалути, които изискват идентификатор при кредитиране. Ние не предоставяме екранни снимки / снимки, видеоклипове на портфейли с данни за криптовалута. Ако средствата не бъдат получени поради факта, че етикетът/идентификаторът на плащането/бележката/съобщението не е посочен, цялата отговорност е на клиента.

10. Процедура за проверка на онлайн услугата Ychanger

10.1. Предпоставка за използване на онлайн услугата Ychanger е готовността на Клиента да премине през процедурата за проверка при поискване.

10.2. Онлайн услугата Ychanger може да поиска от потребителя да завърши процедурата KYC, без да посочва причини.

10.3. Процедурата KYC (Know Your Customer) е набор от идентификационни операции в системата за борба с изпирането на пари (anti-money laundering или AML).

10.4. По време на процеса на проверка на самоличността, Онлайн услугата може да изиска всякакви данни по свое усмотрение, във всякакъв формат и обем, които Онлайн услугата счете за необходими за пълното идентифициране на Клиента.

10.5. Онлайн услугата ще събира, използва и прехвърля информация за Клиента в съответствие с Политиката за поверителност.

10.6 Клиентът се съгласява Онлайн услугата да провежда необходимите разследвания директно или чрез трети страни, за да потвърди самоличността или да защити Клиентите и/или Онлайн услугата от финансови престъпления като измами. Такива трети страни могат да бъдат KYC услуги и/или други системи, Клиентът не ограничава Онлайн услугата при избора на такива.

10.7. С преминаването на проверката Клиентът се съгласява Онлайн услугата да извършва всички проверки по отношение на Клиента, които Онлайн услугата счита за необходими. Онлайн услугата може по свое усмотрение да ангажира трета страна за извършване на тези проверки.

10.8. Онлайн услугата Ychanger извършва AML проверка на всички адреси на онлайн портфейли, включени в процеса на обмен.

10.9. Онлайн услугата има право да поиска проверка на Клиента, ако адресът на портфейла на Клиента, посочен в заявката за обмен, е свързан със следните интернет дефиниции:

-Darknet Marketplace;

-Darknet Service;

-Illegal Service;

-Mixing Service;

-Ransom;

-Stolen Coins;

-Scam;

-Gambling;

-Sanctions.

 

10.10. Ако се установи връзка с горните Интернет дефиниции, тогава след процедурата за проверка от страна на Клиента, средствата ще бъдат върнати / изпратени на данните на Потребителя, но минус комисионна от 10%.

10.11. Службата за сигурност на онлайн услугата Ychanger има право да откаже обработка на заявлението и да замрази средства (включително неотменимо) в случай на отказ да се подложи на процедурата KYC и в случаите, когато потребителят откаже да предостави необходимата искана информация.

10.12. Необходимите условия и изисквания за преминаване на процедурата KYC за размразяване на средства се предоставят на потребителя по имейл в момента на възникване на ситуация, изискваща тази проверка.