Личен кабинет
Изпращайки фактура на когото и да е, Вие потвърждавате по този начин, че сте изучили Правилата на службата
и създаването на фактури, а също така, се съгласявате с тях и да ги приемате безусловно